Yhteystiedot

Jokaisella työpaikalla olisi hyvä olla ainakin yksi yhdysjäsen. Yhdysjäsen toimii linkkinä liiton,

ammattiosaston ja jäsenten välillä. Tehokas tiedonvälitys on ammattiosaston toiminnan perusedellytys. 

Tiedonvälityksen lisäksi yhdysjäsen neuvoo superilaisia jäsenyyteen liittyvissä asioissa ja innostaa heidät

mukaan ammattiosaston toimintaan :)

Liitto järjestää yhdysjäsenille omia koulutuksia.

Jos ei teillä ole, voit ilmoittautua linkin kautta:

https://www.superliitto.fi/ammattiosastot/ryhdy-yhdysjaseneksi/yhdysjaseneksi/